درروابط عمومی برق منطقه ای اصفهان انجام شد به روز رسانی و تجدید ساختارآرشیو سمعی بصری

یک شنبه 21 مهر 1398
جهت محقق شدن اهداف روابط عمومی الکترونیک ، به روز رسانی و تجدید ساختار آرشیو سمعی بصری روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان ، مجموعه بی نظیری از عکسها و فیلمهای مربوط به فعالیتهای بیش از نیم قرن گذشته این شرکت ساماندهی گردید.

با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد

سه شنبه 16 مهر 1398
با هدف ارائه گزارش عملکرد شرکت برق منطقه ای اصفهان در جشنواره شهید رجایی سال1398(ارزیابی عملکرد سال 1397) نشستی با حضور مهندس قدیری فراز نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان ، مدیر عامل و معاونین شرکت در سالن دکتر حسابی برگزار شد .

برترینهای مدیریت دانش و نظام پیشنهادات در برق منطقه ای اصفهان تقدیر شدند

یک شنبه 14 مهر 1398
در راستای نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و ایجاد انگیزه در کارکنان و در جلسه مشترک کارگروه مدیریت دانش و کمیته مرکزی نظام پیشنهادات نفرات برتر این دو کمیته معرفی شدند.

حضور نماینده برق منطقه ای اصفهان در صعود سراسری کوه نوردی وزارت نیرو

شنبه 13 مهر 1398
با معرفی امور رفاهی ورزشی برق منطقه ای اصفهان ، سعید رمضانی از همکاران معاونت بهره برداری به همراه گروه کوهنوردی وزارت نیرو موفق به صعود قله برف انبار در استان قم شدند.

امریه سربازی

یک شنبه 5 خرداد 1398

گزارش تخلفات

شنبه 17 فروردین 1398
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms