مناقصه عمومي يک مرحله اي به شماره 970/1001
 سه شنبه 8 خرداد 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 1075 بار
موضوع مناقصه: خريد تيوب حاوي تار فيبر نوري و رشته¬هاي فولادي سيم OPGW خط 132 کيلوولت لردگان

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله­ اي به شماره  970/1001

(شماره 200971188000010  در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

موضوع مناقصه: خريد تيوب حاوي تار فيبر نوري و رشته­هاي فولادي سيم OPGW خط 132 کيلوولت لردگان

نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد؛ بحساب سيبا 2175090204008 با مبلغ 389.850.000 ريال در وجه شرکت برق منطقه­اي اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 صبح روز سه ­شنبه مورخ 97/03/08  تا پايان وقت اداري روز سه ­شنبه مورخ 97/03/22

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه:  نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 09:00 صبح روز ­شنبه مورخ 97/04/02  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نيز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/04/04- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مناقصه:

  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms