مزایده عمومي 970/9001 (شماره 100971188000001 در سامانه ستاد)
  یک شنبه 31 تیر 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 799 بار
موضوع مزايده: فروش يک دستگاه ديزل ژنراتور MVM دوازده سيلندر و دو دستگاه ديزل ژنراتور MVM شش سيلندر(بهمراه متعلقات مربوطه)

آگهي مزایده­ عمومي 970/9001 (شماره 100971188000001  در سامانه ستاد)

شركت مزايده گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

موضوع مزايده: فروش يک دستگاه ديزل ژنراتور MVM دوازده سيلندر و دو دستگاه ديزل ژنراتور MVM شش سيلندر(بهمراه متعلقات مربوطه)

نحوه دريافت و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت و تحويل اسناد مزايده تا اعلام برنده و تحويل اجناس، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان ­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي (توكن): مركز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 –  تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 9 صبح روز يک­شنبه مورخ 97/04/31 تا ساعت 16:00 عصر روز پنج­شنبه مورخ 97/05/11

نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز وجه معادل 175.000.000 ريال؛ بحساب سيبا 2175090204008 به نام شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

بازديد از ديزل­های موضوع مزايده­؛ پس از تهيه اسناد و صرفا در تاريخ­های 97/05/16 و 97/05/22 و با حرکت از شرکت برق منطقه­ای اصفهان(رأس ساعت 08:00 صبح تاريخ­ های مذکور) به شرکت توزيع نيروی برق شهرستان لردگان امكان ­پذير خواهد بود.

مهلت و محل ارائه پيشنهادات الکترونيکي و فيزيکي: مزايده­گران بايستي حداکثر تا ساعت 10:00 صبح شنبه مورخ 97/05/27 نسبت به ثبت پيشنهادات در سامانه تدارکات الکترونيک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فيزيکي پيشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏اي اصفهان تحويل نمايند.

زمان و محل بازگشايي پاكات مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/05/29- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مزايده :

  • بازديد از دیزل­های موضوع مزايده الزامي مي­باشد.
  • ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.
  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

­


خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms