مناقصه عمومي يک مرحله اي به شماره 970/1002
 دوشنبه 5 شهریور 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 901 بار

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله ­اي به شماره  970/1002

(شماره  200971188000055  در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

970/1002

خرید استاپ، سیستم زمین و عملیات اجرایی احداث فونداسیونهای ورود و خروج خط 400 کیلوولت شهید منتظری -  گلپایگان در پست هسنیجه

850.000.000 ریال

دارا بودن گواهی­نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 4 نیرو از سازمان برنامه و بودجه

 

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا 330100004101101430230298IR نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 27313131-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/06/05  تا پایان ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/06/17

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه:  نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 10:00 صبح روز ­شنبه مورخ 97/06/31  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏ اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/07/02- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان

شرايط مناقصه:

  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms