مزایده عمومي 970/9002 (شماره 100971188000002 در سامانه ستاد)
 شنبه 17 شهریور 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 855 بار

آگهي مزایده­ عمومي 970/9002 (شماره 100971188000002  در سامانه ستاد)

شركت مزايده گزار: شركت برق منطقه‏ اي اصفهان

موضوع مزايده: فروش 220.920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل؛ 1841بشکه220 لیتری (خالی) و 12 مخزن نگهداری روغن ترانس (خالی) شرکت برق منطقه­ ای اصفهان

شرط ورود به مزایده: دارا بودن پروانه معتبر بهره­برداری روغن­های صنعتی یا مجوز تصفیه روغن­های سوخته

نحوه دريافت و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت و تحويل اسناد مزايده تا اعلام برنده و تحويل اجناس، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان ­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي (توكن): مركز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 –  تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36270820-031)

مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 97/06/17 تا ساعت 16:00 عصر روز سه­ شنبه مورخ 97/07/03

نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز وجه معادل 85.000.000 (هشتاد و پنج میلیون) ريال؛ بحساب شبا 330100004101101430230298 IR نزد بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران به نام شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

بازديد از اجناس موضوع مزايده­؛ پس از تهيه اسناد و صرفاً در تاريخ­ 97/07/08 از ساعت 09:00 صبح تا 14:00 عصر در محل انبار نجف آباد برق منطقه­ ای اصفهان واقع در جاده كمربندي نجف آباد، جنب دادگستري، پست 400 كيلوولت نجف آباد، خواهد بود. لازم به ذکر است متقاضیان می­بایست در زمان بازدید یک نسخه از اسناد مزایده و پروانه معتبر بهره­برداری روغن­های صنعتی یا مجوز تصفیه روغن­های سوخته را همراه داشته باشند.

مهلت و محل ارائه پيشنهادات الکترونيکي و فيزيکي: مزايده ­گران بايستي حداکثر تا ساعت 10:00 صبح شنبه مورخ 97/07/14 نسبت به ثبت پيشنهادات در سامانه تدارکات الکترونيک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فيزيکي پيشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل نمايند.

زمان و محل بازگشايي پاكات مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/07/16- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مزايده :

  • بازديد از اجناس موضوع مزايده الزامي مي­باشد.
  • ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.
  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms