تمدید مزایده عمومي 970/9002 (شماره 100971188000002 در سامانه ستاد)
 شنبه 31 شهریور 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 817 بار

آگهي تمدید مزایده­ عمومي 970/9002 (شماره 100971188000002  در سامانه ستاد)

شركت مزايده گزار: شركت برق منطقه‏ اي اصفهان

موضوع مزايده: فروش 220.920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل؛ 1841بشکه220 لیتری (خالی) و 12 مخزن نگهداری روغن ترانس (خالی) شرکت برق منطقه ­ای اصفهان

شرط ورود به مزایده: دارا بودن پروانه معتبر بهره­برداری روغن­های صنعتی یا مجوز تصفیه روغن­های سوخته معدنی (مربوط به ترانسفورماتورها، رآکتورها و غیره)

نحوه دريافت و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت و تحويل اسناد مزايده تا اعلام برنده و تحويل اجناس، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي (توكن): مركز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 –  تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36270820-031)

مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه مورخ 97/07/14 تمديد می­گردد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز وجه معادل 85.000.000 (هشتاد و پنج میلیون) ريال؛ بحساب شبا 330100004101101430230298 IR نزد بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران به نام شركت برق منطقه‏اي اصفهان

بازديد از اجناس موضوع مزايده­؛ پس از تهيه اسناد و صرفاً در تاريخ­ 97/07/18 از ساعت 09:00 صبح تا 14:00 عصر در محل انبار نجف آباد برق منطقه ­ای اصفهان واقع در جاده كمربندي نجف آباد، جنب دادگستري، پست 400 كيلوولت نجف آباد، خواهد بود. لازم به ذکر است متقاضیان می­بایست در زمان بازدید یک نسخه از اسناد مزایده و پروانه معتبر بهره ­برداری روغن­های صنعتی یا مجوز تصفیه روغن­های سوخته معدنی (مربوط به ترانسفورماتورها، رآکتورها و غیره)را همراه داشته باشند.

مهلت و محل ارائه پيشنهادات الکترونيکي و فيزيکي: مزايده­ گران بايستي حداکثر تا ساعت 10:00 صبح شنبه مورخ 97/07/28 نسبت به ثبت پيشنهادات در سامانه تدارکات الکترونيک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فيزيکي پيشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل نمايند.

زمان و محل بازگشايي پاكات مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/07/30- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه‏ اي اصفهان

شرايط مزايده :

  • بازديد از اجناس موضوع مزايده الزامي مي­باشد.
  • ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.
  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms