آگهي مناقصه عمومي يک مرحله¬اي به شماره 980/1009
  یک شنبه 17 شهریور 1398       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 604 بار

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله­اي به شماره  1009/980

(شماره­های 2098001188000035، 2098001188000036 و 2098001188000037 در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه‏اي اصفهان

موضوع مناقصه: تهيه و حمل مصالح و انجام عمليات­ساختمانی مربوط به احداث بانکهای خازنی 20 کیلوولت در پستهای 20/63 کیلوولت در 3 گروه

شماره مناقصه

گروه

شماره در سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

1009/980

گروه 1

(پست­های 20/63 کیلوولت تیران، دامنه و گلپایگان)

2098001188000035

225.000.000

دارا بودن گواهی­نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

گروه 2

(پست­های 20/63 کیلوولت بعثت، شهدای بابوکان و شهیداشرفی)

2098001188000036

229.000.000

گروه 3

(پستهای 20/63 کیلوولت سیمان اصفهان، زرین شهر و بن)

2098001188000037

218.000.000

 

تضامين شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه به شماره  شبا 330100004101101430230298IR  نزد بانک مرکزی در وجه شرکت برق منطقه­ای اصفهان مطابق مبالغ درج شده در جدول فوق و بصورت مجزا

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 صبح روز ­شنبه مورخ 13/06/1398 تا پايان ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 28/06/1398

جلسه­توجيهی و بازديد از محل: حضور نمايندگان مجاز شرکتها (همراه بامعرفي­نامه) درجلسه توجيهی و بازديد که در روز یکشنبه مورخ  07/07/1398 ساعت 8:00 صبح در محل پست شهید اشرفی به آدرس: اصفهان، جاده نجف آباد-اصفهان،  ابتدای شهر درچه،  پست 20/63 کیلوولت شهید اشرفی تشکيل می­گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه: نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 13/07/1398 در سامانه تداركات  الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نيز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه­شنبه مورخ  16/07/1398- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه‏اي اصفهان

شرايط مناقصه:

  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا " مي‏توانيد اين آگهي را در سايت‏هاي اينترنتي مشاهده کنيد

 

http://iets.mporg.ir               www.tavanir.org.ir               www.erec.co.ir                       www.setadiran.ir­

روابط عمومي شركت برق منطقه‏اي اصفهان


خبرنگار: رضا عارضی


مطلب مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms