به روز رسانی نقشه های PSLD در ایستگاه های شرکت برق منطقه ای اصفهان
  چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399       گروه : اخبار عمومی       تعداد بازدید : 69 بار
باتلاش همکاران معاونت بهره برداری و ظرف مدت یک سال نقشه های تک خطی ایستگاه ها (Protection Single Line Diagram)، که به اختصار PSLD نامیده می شوند و همچنین دفترچه های تنظیمات حفاظتی 164 ایستگاه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان به روز رسانی شد.

به روز رسانی نقشه های PSLD در ایستگاه های شرکت برق منطقه ای اصفهان

 

باتلاش همکاران معاونت بهره برداری و ظرف مدت یک سال نقشه های تک خطی ایستگاه ها (Protection Single Line Diagram)، که به اختصار PSLD نامیده می شوند و همچنین دفترچه های تنظیمات حفاظتی 164 ایستگاه  انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای اصفهان به روز رسانی شد.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان مهندس علی اسلامی معاون بهره برداری این شرکت در این خصوص عنوان کرد : PSLD ها ، به منظور نمایش توابع حفاظتی موجود در یک ایستگاه و چیدمان تجهیزات از جمله کلیدهای قدرت ، رله های حفاظتی ، ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان و همچنین نحوه اتصالات این تجهیزات در سیستم حفاظت ، فانکشن های حفاظتی فعال بر روی هریک از رله ها ، ثبات های توزیع شده موجود در ایستگاه ها و ثبات های وقایع و خطا ، تهیه و  ترسیم می شوند.

 مهندس اسلامی افزود : این نقشه ها در تست های دوره ای و در عیب یابی سیستم حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرند، لذا وجود و صحت این نقشه ها در افزایش سرعت انجام تست ، دقت عیب یابی و کاهش زمان قطعی و خاموشی های خودکار ناشی از بروز عیب در سیستم و یا اشتباه انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

معاون بهره برداری برق منطقه ای اصفهان اهداف تعیین شده این اقدام را شامل بازنگری تنظیمات حفاظتی موجود و شناسایی نواقص فانکشن های حفاظتی ایستگاه ها ،تکمیل سوابق حفاظتی ایستگاه های ، تکمیل دک حفاظتی شبکه انتقال و فوق توزیع ،تکمیل اطلاعات بارگذاری شده در نرم افزار نگهداری و تعمیرات (متنا)، از جمله فایل  رله ها برای تمامی ایستگاه هاوایجاد شناسنامه اجرای برنامه های عملیاتی بر روی رله ها و تغییر فانکشن های حفاظتی شامل: ثبت نوع و زمان اعمال تغییرات ، مجری و ناظر انجام کار عنوان کرد.

وی همچنین عنوان کرد: انجام این کار موجب تسریع در انجام تست های اساسی سیستم حفاظتی، تعیین میزان همسویی سیستم حفاظتی موجود با نظامنامه و برنامه ریزی برای رفع اشکالات و تکمیل فانکشن های حفاظت، پیشگیری از بروز حوادث ناخواسته ناشی از عوامل انسانی هنگام اجرای فرآیند تعمیرات و در نهایت باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق می شود.

مهندس اسلامی در پایان افزود: این کار با تلاش همکاران دفتر فنی انتقال و شرکت اختربرق و با همکاری امورهای انتقال نیرو به انجام رسید.


خبرنگار: رضا عارضی


مطلب مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms