پست الكترونيكي اعضاي كارگروه
ردیف نام عضو آدرس پست الکترونیک
1 کارگروه moshaver-javan@erec.co.ir
2 مهدی ترابیان - دبیرکارگروه Torabian_mehdi@yahoo.com
3 محمد رضا اسماعیلی -
4 فرهاد شهبازی shhbz_202@yahoo.com
5 حسن اسماعیلی eng.smaili@gmail.com
6 مهدی هدایتی پور m_hedayati@erec.co.ir
7 علی شهبازی کوشکی -
8 روزبه ترک زاده r.torkzadeh@erec.co.ir
9 جواد فدایی تهرانی javadfd156@gmail.com  
10 علیرضا افضلی aafzali1250@yahoo.com
11 حسینعلی شیرانی h_Shirani@erec.co.ir
12 مهدی رحیمی m.rahimi_isf@yahoo.com
13 علی حاجی شیر محمدی shirmohammady@yahoo.com
14 محمد عبدی m-50-abdi@yahoo.com
15 سید احمد رضا کاظمی -
16 نرگس احتشامی narsiseh@yahoo.com
17 مریم براتی maryam14azar@yahoo.com
18 مرجان یزدانی m_yazdani@erec.co.ir
19 زهره معظم moazzamzohre@yahoo.com
20 الهام سعیدی gs.saeidi@gmail.com
تاریخ بروزرسانی: 1396/01/16
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms