ارزش‌ها و شرح وظايف كارگروه

 

1 – احترام به دیگران (نفی تبعیض , صداقت و شفاقیت , ادب کارگروهی)

2 – اعتقاد به کارگروهی (مسئولیت پذیری , نظم , تقدم منافع گروه بر فرد )

3 - قدرت تصمیم گیری و عمل

4 – قدرت بازنگري (تحمل مخالف , نقدپذیری , مشارکت گروهی در بازنگری )

 

شرح وظايف كارگروهها

 

1 – آشنايي به تمام نقاط قوت و ضعف سيستم در جهت برنامه ريزي براي اجراي اهداف استراتزيك شركت

2 - بررسي موضوعات مختلف ، بر اساس 4 معيار کاهش هزینه ها ، سرعت در اجرا ، شفاف سازی و بهره وری

3 – ارايه راهكار براي ارتقاء كمي و كيفي نيروي انساني متخصص در سطح شرکت

4 - شناختن بهتر تهديد ها و فرصت هاي شركت

5 – بررسي موضوعات روز شركت براي رسيدن به سهولت انجام كارها

6 – برگزاري سيمنارها و دوره هاي آموزشي با هماهنگي معاونت نيروي انساني

7 – بازديد از پروژههاي سد و نيروگاهي وزارت نيرو

8 – شركت فعال و موثر در كميته مركزي مشاوران جوان و كارگروههاي مربوطه

9 - ارائه راهكار در خصوص بهبود روند اجرايي شركت

10 – شناسائي جوانان علاقه مند و با انگيزه براي فعاليت در كارگروههاي مشاوران جوان

 

تاریخ بروزرسانی: 1392/01/21
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms