فرم‌هاي ارتباط با پيمانكار معاونت طرح و توسعه
 
صورتجلسه تحويل كالاي اماني به انبار
  FM5107 (دریافت فایل)
FM5107.docx  فرمت : .docx  اندازه : 82.33 KB تعداد دریافت : 305 بار 
فرم تحويل دايم قراردادهاي پيمانكاران
  FM5101 (دریافت فایل)
FM5101.docx  فرمت : .docx  اندازه : 45.42 KB تعداد دریافت : 304 بار 
فرم تحويل دائم قراردادهاي تأمين كنندگان تجهيزات
  FM5102(1) (دریافت فایل)
FM5102(1).DOCX  فرمت : .DOCX  اندازه : 40.23 KB تعداد دریافت : 293 بار 
فرم تحويل قراردادهاي خدمات مهندسي مشاوران
  FM5103 (دریافت فایل)
FM5103.docx  فرمت : .docx  اندازه : 39.86 KB تعداد دریافت : 276 بار 
فرم تحويل قراردادهاي نظارت كارگاهي
  FM5104 (دریافت فایل)
FM5104.docx  فرمت : .docx  اندازه : 39.78 KB تعداد دریافت : 311 بار 
فرم تحويل موقت قراردادهاي پيمانكاری
  FM5105 (دریافت فایل)
FM5105.docx  فرمت : .docx  اندازه : 44.33 KB تعداد دریافت : 327 بار 
فرم تحويل موقت قراردادهاي تأمين تجهيزات
  FM5106 (دریافت فایل)
FM5106.docx  فرمت : .docx  اندازه : 43.85 KB تعداد دریافت : 281 بار 
فهرست لوازم مصرفی پروژه
  FM5107 (دریافت فایل)
FM5107.xlsx  فرمت : .xlsx  اندازه : 11.62 KB تعداد دریافت : 71 بار 
  • کل: 2252229
  • امروز: 6715
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms