متصدي ارائه خدمات دستگاه
قسمت
خدمت
تلفن
 دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات
فرم هاي تحقيقاتي
36252076
دفتر حقوقی
فرم ثبت شكايات مردمي
36277522
 امور تداركات و بازرگاني
پورتال معاملات و تامين كنندگان
36240731
 دفتر معاونت طرح و توسعه
فرم ارتباط با پيمانكاران طرح و توسعه
36279285
 دفتر طرح‌هاي نيروگاههاي پراكنده
طرح توسعه مولدهاي مقياس كوچك
36241678
 دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري
سيستم نظام پيشنهادات
36244596
 كارگزيني و رفاه
سرويس الكترونيكي امور كاركنان
36272168
 دفتر خدمات مشتركين و وصول درآمد

مشتركين برق منطقه اي اصفهان

پورتال مشتركين

مراحل فروش انشعاب برق با ولتاژ 63 به بالا

36270035


منبع :دفتر روابط عمومي

تاریخ بروزرسانی: 1395/10/05
 • کل: 2349973
 • امروز: 138
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms