• info@erec.co.ir
  • +98 031 36244002-9
اطلاعات موردنیاز نيروگاه های خورشیدی

تاریخچه نیروگا های خورشیدی

از كل انرژي منتشر شده توسط خورشيد، تنها در حدود 47% آن به سطح زمين مي‌رسد. اين بدان معني است كه زمين در هر ساعت، تابشي در حدود 60 ميليون Btu دريافت مي‌كند. يعني انرژي ناشي از سه روز تابش خورشيد به زمين ‌برابر با تمام ‌انرژي ناشي از احتراق كل سوخت‌‌هاي ‌فسيلي در دل زمين است بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در اثر تابش خورشيد به مدت چهل روز، مي‌توان انرژي مورد نياز يك قرن را ذخيره نمود.

مقايسه منابع انرژي فسيلي و تجديدپذير  با كل نياز سالانه انرژي جهان

 

 

 با به كارگيري سلولهاي خورشيدي مي توان تا حدودي از اين منبع انرژي بي‌پايان، پاك و رايگان استفاده و تا حد بسيار زيادي در مصرف سوخت‌هاي فسيلي صرفه جويي نمود.

 

سهم سوختهاي فسيلي در سبد كنوني انرژي جهان

سيستم هاي فتوولتاييك

فتوولتاييک يا به اختصار PV، يکي از انواع سامانه‌هاي توليد برق از انرژي خورشيد مي‌باشد. در اين روش با بکارگيري سلول‌هاي خورشيدي، توليد مستقيم الکتريسيته از تابش خورشيد امکان‌پذير مي‌شود. سلول‌هاي خورشيدي از نوع نيمه رسانا مي‌باشند که از سيليسيوم يعني دومين عنصر فراوان پوسته زمين ساخته مي‌شوند. وقتي نور خورشيد به يک سلول فتوولتاييک مي‌تابد، بين دو الکترود منفي و مثبت اختلاف پتانسيل بروز کرده و اين امر موجب جاري شدن جريان بين آنها مي‌گردد.

  

منحنی تابش ایران و منطقه اصفهان

 

 

 

تاریخ بروزرسانی:1396/10/27
آمار بازدیدکنندگان   کل: 1878621     امروز: 5344