معرفی گروه كارشناسان آمار و اطلاعات مديريت

يك نظام جامع آماري عبارت است از يك مجموعه ازقوانين و مقررات مربوط ، ساختارهاي سازماني، نيروي انساني كارآمد ،مديريت هوشمند ،تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري كه فرايند توليد، انتقال و تجزيه و تحليل آمارو اطلاعات را براي استفاده مديران، برنامه ريزان، و تصميم گيران در يك جامعه آماري (سازمان) مديريت مي كند در شركتهاي برق منطقه اي كشور اين رسالت بر عهده گروههاي آمار مي باشد.

گروه كارشناسان آمار واطلاعات مديريت شركت برق منطقه اصفهان  متشكل از كارشناسان آمار ، كامپيوتر و مديريت مي باشد. با توجه به رسالت اين گروه در جمع آوري ، تلخيص، سازماندهي ، انتقال و نشر اطلاعات مورد نياز صنعت برق و همچنين تغيير روز افزون نيازها و انتظارات اطلاعاتي ذي نفعان شركت ، اين گروه مي كوشد با استفاده از آخرين تكنولوژي و متدولوژي هاي در دسترس فرايندهاي كاري خود را تغيير داده و به روز نمايد. در حال حاضر محدوده مسئوليت اين گروه اجراي عمليات آماري در حوزه توليد نيروگاهها ، تجهيزات انتقال، بازار برق ، فروش انرژي به مشتركين سنگين و شركتهاي توزيع و تغييرات نيروي انساني در شركت مي باشد. با توجه به درخواست شركت توانير و نيازهايي كه احساس مي گردد، حركت به سمت آمار ثبتي در دستور كار اين گروه قرار گرفته است كه در صورت اجرا ، فرايندهاي آماري با كمترين زمان ممكن و بالاترين دقت ، بدون تاثير پذيري از خطاهاي انساني پياده سازي مي گردد.


شرح وظایف گروه كارشناسان آمار و اطلاعات مديريت:
تاریخ بروزرسانی: 1395/04/26
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms