• info@erec.co.ir
 • +98 031 36244002-9
طرح تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع

باتوجه به محور اصلی خط مشی کیفیت شرکت برق منطقه ای اصفهان مبنی بر رضایتمندی مشترکین از طریق  خدمات ارائه شده  و رسیدگی به موقع و کامل به شکایات آنان همچنین افزایش سرعت و دقت در ارایه خدمات و همچنین پاسخگویی به نیاز های ارباب رجوع ، به این منظور این شرکت همواره خود را موظف به تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مشتریان داشته که در این راستا خدمات ذیل در این شرکت عملیاتی گردیده است:    

 • تدوین و بازنگری نظامنامه  تعامل مدیران با کارکنان ، مشتریان ، شرکاء و نمایندگان جامعه
 • تدوین و بازنگری نظامنامه جامع اطلاع رسانی
 • تدوین و بازنگری دستور العمل قدردانی از ذینفعان شرکت
 • تدوین و بازنگری دستور العمل نظر سنجی از ارباب رجوع
 • راه اندازی میز خدمت حضوری
 • ایجاد رمپ و آسانسور برای تمامی ساختمانهای شرکت
 • ایجاد فضای مناسب اداری برای ارباب رجوع
 • نصب تابلو راهنمای ارباب رجوع در ورودی و محوطه شرکت
 • ایجاد سامانه رسیدگی به شکایات در سایت شرکت
 • استقرار صندوق رسیدگی به شکایات و سلامت اداری
 • اختصاص روز های یکشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 جهت ملاقاتهای عمومی مدیر عامل با برنامه ریزی قبلی و همچنین برنامه ریزی جهت ملاقاتهای اختصاصی در طول هفته
 • تشکیل کارگروه تکریم ارباب رجوع و تعامل با مشترکین
 • استقرار نرم افزار تردد ارباب رجوع
 • راه اندازی سیستم خدمات مشترکین و ارائه تمامی خدمات به صورت غیر حضوری
 • راه اندازی پایگاه خبری
 • به روز رسانی سایت اینترنت شرکت
 • بارگذاری خدمات قابل ارباب رجوع در سایت شرکت                             

 

تاریخ بروزرسانی:1397/04/11
آمار بازدیدکنندگان   کل: 1974247     امروز: 4824