تحلیل نظرسنجی ذی نفعان

تحلیل نظرسنجی مشترکین سال 1397

    با توجه به محورهاي اصلي خط مشي كيفيت و منشور اخلاقي شركت برق منطقه اي اصفهان مبني بر رضايتمندي مشتركين انرژي الكتريكي و جلب اعتماد و خشنودي پايدار آنها ، اين شركت در راستاي ارتقاي خدمات خود  از سال 1386 هرساله از مشتركين خود نظرسنجي به عمل مي آورد و پس از ارائه نتايج آن به مديريت عامل شركت و آسيب شناسي آن ، در جهت ارتقاء خدمات به مشتريان خود گام برمي دارد. با توجه به محدود بودن جامعه مشتركين از روش سرشماري استفاده شد كه تعداد 38 پرسشنامه توزيع كه تعداد 27 پرسشنامه عودت شده كه پس از تجزيه و تحليل ميزان رضايت 88 درصد مي باشد كه در مقايسه با هدف گذاري سال 96 (85/5 درصد) 2/5 درصد از ميزان رضايت از هدف فراتر مي باشد .

 

جدول 1-  ميزان رضايت كل مشتركين در شاخص هاي اندازه گيري شده برحسب درصد

رديف

شاخص هاي اندازه گيري شده

سال 93

سال 94

سال 95

سال 96

سال 97

1

تامين انرژي برق  مورد نياز

88/6

88/3

89/5

89/4

87/1

2

اطلاع رساني به مشتریان شركت برق

85/8

80/8

86

86

90

3

اطلاع رساني درافزايش آگاهي عمومي

85/8

88/4

89/5

87/4

90/7

4

تاثير پاسخ به سوالات و راهنمايي لازم در بهبود عملكرد

88

85

83/4

87/4

86/4

5

پاسخگويي شركت برق به شكايات مشتريان

75

79/2

80/8

80/8

97

6

انجام تعهدات في ما بين

81/9

89/2

87/8

82/8

79/4

7

نقش شركت برق  دركاهش خسارات و صدمات ناشي از حوادث غير مترقبه

85/8

91/2

96/5

80

86

8

ارتباط و تعامل  شركت برق با مشتركين

84/8

88/4

90/4

91/4

90/7

9

برآورد ساختن نياز هاي حال و آينده مشتركين

79

81/6

82/7

84/3

82/1

10

نحوه بر خورد كاركنان در پاسخگويي به مشتركين

89/6

95

93/04

92/6

93

11

مشاركت در پاسخگويي به مسئوليت ها و تعهدات اجتماعي

85/2

86

93/04

87

85/3

12

فعاليت هاي اين شركت در مقايسه با فعاليت هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي ساير نهادها و ارگا نها ي استان

82

85/4

90

88/6

88/3

 

ميانگين رضايت

84/3

86/54

88/59

86/5

88

 
 
 
جدول 2-  ميزان رضايت كل مشتركين در پرسشهای تکمیلی

رديف

شاخص هاي اندازه گيري شده

درصد

1

تاچه میزان زمان صدور صورتحساب تا زمان دریافت آن ( از طریق پست) مناسب است؟

74/2

2

میزان آمادگی دیزل ژنراتور آن شرکت در زمان اضطرار؟

75/3

3

میزان تمایل آن شرکت با برنامه پاسخگویی بار (عملیاتی تعطیلات و تعمیرات سالانه) ؟

84/2

4

تاثیر اقدامات انجام پذیرفته در خصوص کاهش راکتیو؟

81/4

 
 
 
نمودار 1- مقايسه ميانگين ميزان رضايت مشتركين طي سال هاي  94 الي 97
 
 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان خرداد 1398

تاریخ بروزرسانی: 1399/02/20
 • کل: 3632107
 • امروز: 1170
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 5.0.1