مدیریت ها
مدیر عامل
آقای مهندس
رسول موسی رضایی

تاريخ تولد: 1343/7/1    محل تولد : اصفهان
کارشناس برق - قدرت دانشگاه تبريز خردادماه 68
کارشناس ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه اصفهان بهمن ماه 94

كارشناس نوسازي پست هاي فوق توزيع وانتقال شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس بهره داري امور ديسپاچينگ مركز شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس حفاظت كنترل سيستم فوق توزيع شركت برق منطقه اي اصفهان - مدير قسمت خدمات فني وكنترل تعميرات - مدير امور برق شهرستان اصفهان - مدير امور بهره برداري و با حفظ سمت معاون و عضو هیئت مديره شركت - سرپرست مدير امور مهندسي و نظارت - مدير عامل شركت توزيع چهار محال بختياري و عضو هيئت مديره - مدير عامل برق استان اصفهان - معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه اي اصفهان - معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي اصفهان - مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان

 • تلفن : 4 - 36260733 - 031
 • فکس : 36242514 -031
 • ایمیل : mosarezaee@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4200
دفتر روابط عمومی
آقای
حسين رضاپور

تاريخ تولد: 1348/6/12    محل تولد : نائین
كارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد نائین تیرماه 75
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري (روانسجي) دانشگاه آزاد واحد تهران تیرماه 77

اپراتور پست 20/63 كيلووت نائين - کارشناس روابط عمومي - كارشناس مسئول وابط عمومي - مدیردفتر روابط عمومي

 • تلفن : 36277522 - 031
 • فکس : 36260742 - 031
 • ایمیل : H_Rezpaour@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4288
دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی
خانم
الهام رحیمی خبازلنگرودی

محل تولد : تهران
کارشناس حسابداري دانشگاه اصفهان شهریورماه 70
کارشناس ارشد مدیریت مالی ویژه صنعت آب و برق موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت دی ماه 89

كارشناس هماهنگي تجزيه و تحليل حساب ها شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس مسئول هماهنگي و تجزيه تحليل سيستمها - رئيس قسمت پرداخت و تنظيم اسناد - مدير دفتر بودجه و مطالعات اقتصادي - مدير دفتر بودجه شركت برق منطقه اي اصفهان - مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی

 • تلفن : 36248077 - 031
 • فکس : 36248077 - 031
 • ایمیل : e_rahimi@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4386
دفتر حقوقی
آقای
سید حسن میرسلیمانی

محل تولد : اقلید
کارشناس حقوق قضایی دانشگاه تهران شهریورماه 80

مشاور و کارشناس حقوقی شرکت مهندسان مشاور سی سخت (پروژه تبریز - ارمنستان) - کارشناس حقوقی شرکت برق منطقه ای اصفهان -کارشناس مسئول حقوقی شرکت برق منطقه ای اصفهان - مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 • تلفن : 36278770 - 031
 • فکس : 36278770 - 031
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4380
مجری نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید پراکنده
آقای مهندس
محمود احمدی

تاريخ تولد: 1348/4/20    محل تولد : بروجن
کارشناس برق (قدرت) – ناپیوسته دانشگاه آزاد خمینی شهر شهریورماه 70

بهره بردار پست 400 شهید منتظری - کارشناس فنی بهره برداری ناحیه غرب اصفهان - رئیس اداره بهره برداری نواحی غرب اصفهان – جنوب اصفهان – مرکز اصفهان - طراح سوالات و مجری آزمون های استخدامی بهره برداری و تبدیل وضعیت 20000 به 40000 - مدیر امور هماهنگی و نظارت - مجری طرح توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید پراکنده

 • تلفن : 6241678 - 031
 • فکس : 6241678 - 031
 • آدرس : چهارباغ بالا – شرکت برق منطقه ای اصفهان – ساختمان دکتر حسابی - داخلی 4300
1234567
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms v 5.0.1