متصدي ارائه خدمات دستگاه
قسمت
خدمت
تلفن
 دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت تجهيزات
فرم هاي تحقيقاتي
36252076
دفتر حقوقی
فرم ثبت شكايات مردمي
36277522
 امور تداركات و بازرگاني
پورتال معاملات و تامين كنندگان
36240731
 دفتر معاونت طرح و توسعه
فرم ارتباط با پيمانكاران طرح و توسعه
36279285
 دفتر طرح‌هاي نيروگاههاي پراكنده
طرح توسعه مولدهاي مقياس كوچك
36241678
 دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري
سيستم نظام پيشنهادات
36244596
 كارگزيني و رفاه
سرويس الكترونيكي امور كاركنان
36272168
 دفتر خدمات مشتركين و وصول درآمد

مشتركين برق منطقه اي اصفهان

پورتال مشتركين

مراحل فروش انشعاب برق با ولتاژ 63 به بالا

36270035


منبع :دفتر روابط عمومي

تاریخ بروزرسانی: 1395/10/05
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 5.0.1