وضعیت پروژه هاي تحقيقاتي شرکت برق منطقه ای اصفهان

پروژه‌هاي به اتمام‌ رسيده:

وضعيت پروژه‌هاي تحقيقاتي شركت برق منطقه‌اي اصفهان، از سال 1385 تا اردیبهشت 1402

رديف

شماره پروژه

عنوان پروژه

نام محقق

نام ناظر

مرجع پيشنهاد دهنده

محور

سال شروع

سال پايان

درصد اختتام

1

117

طراحي و ساخت راه ­انداز نرم براي موتورهاي فن برج خنك كن

مهندس راستي

دكتر مدني

نيروگاه اصفهان

توليد

85

87

100

2

118

طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي سيستم آناليز صوت جهت عيب­ يابي ترانسفورمرهاي قدرت

دکتر نيرومند

دكتر محسني

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

85

90

100

3

119

طراحي و ساخت دستگاه اندازه ­گيري نشتي گازهاي قابل احتراق

دکتر بلوچستاني

مهندس محمدعلی فرحناکيان

نيروگاه اصفهان

توليد

85

86

100

4

120

تبديل عملگر شات­ آف والوهاي هيدروليكي به پنوماتيكي

مهندس مصطفي نريماني

مهندس مصطفی حاج محمدی

شركت تعميرات نيرو

توليد

85

86

100

5

121

بهبود مقاومت به سايش و سوختگي مشعل و نازل هواي نيروگاه اصفهان با استفاده از پوشش ­هاي الكترولس نيكل-فسفر و نيتروراسيون پلاسمائي

دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر منير واقفي

دكتر اشرفي زاده

نيروگاه اصفهان

توليد

85

89

100

6

122

انتخاب بهينه نوع و مكان ادوات FACTS در سيستم انتقال منطقه اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر نبوي

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

85

87

100

7

123

بررسي فني اقتصادي انواع پوشش كانال­هاي پست هاي فوق توزيع و انتقال و ارائه مدل بهينه با نگرش سبك سازي و حفظ دوام 

مهندس واهب

دکتر کياچهر بهفرنيا

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

85

87

100

8

124

سناريوهاي بازيابي شبكه برق منطقه ­اي اصفهان و عملكرد جزيره اي آن در شرايط خاموشي

دانشگاه کاشان- دكتر كتابي

دكتر سيفي

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

85

93

100

9

125

طراحي و ساخت سنسور ارتعاش سنج

دكتر مسجديان

مهندس فرحناكيان

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

86

92

83

10

126 تحقيق و بررسي در مورد امكان نصب سيستمهاي كنترل و مونيتورينگ مدرن بجاي سيستمهاي قديمي در نيروگاه شهيد منتظري و انتخاب سيستم مناسب

مهندس مهرباني

دكتر قيصري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

86

88

100

11

127

ارتقا كيفيت پارامترهاي خروجي آشكارساز دستگاه گاز كارماتوگراف

دانشگاه صنعتي اصفهان

احسان معنمدي

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

86

87

80

12

128

بررسي در خصوص استاندارد كردن اتوماسيون پست­هاي انتقال و فوق توزيع و پياده سازي آن در يك پست نمونه

شركت پرديسان

مهندس پورحسيني

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

86

88

100

13

130

ارائه راهكار عملي رسوب زدائي لوله هاي سوپر هيتر كنوكتيو مرحله دوم فاز دوم نيروگاه شهيد محمد منتظري

شركت منشور صنعت پارس

اصغر صفرزاده

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

86

90

85

14

131

بررسي اثر خوردگي اتمسفري بر تجهيزات انتقال نيرو در استان اصفهان و ارائه دستورالعملها و راهكارهاي بهبود در تاسيسات موجود و جديد

شركت منشور صنعت پارس

دكتر منير واقفي – مهندس ابوالقاسمي

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

86

88

100

15

132

بررسي مشكلات شبكه ارت پستهاي فوق توزيع و انتقال موجود و بازنگري و تهيه دستورالعمل هاي شبكه هاي ارت و ارائه راهكارهاي مناسب

برق منطقه‌اي اصفهان

دكتر قلي پور

شركت پژوهنده نيرو

انتقال

86

88

100

16

133

آناليز و طراحي خازن سري، جهت استفاده در شبكه هاي توزيع و فوق توزيع و دستورالعمل طراحي

شركت پژوهنده نيرو

شركت دانشمند

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

86

88

100

17 134

ارائه راهكار عملي جهت بهينه سازي لوله هاي سوپر هيتر و ري هيتر بويلر واحد 4 نيرو گاه اصفهان

شركت منشور صنعت پارس دکتر دوازده امامی نیروگاه اصفهان تولید 86 88 30

18

135

طراحي و شبيه سازي سيستم جامع حفاظت تكنولوژيكي نيروگاه شهيد محمد منتظري

دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر مدني

دكتر ذاكري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

86

88

100

19

136

بررسي نحوه هماهنگي و تجميع سيستم هاي مديريت موجود در برق منطقه اي اصفهان

شهرك علمي –تحقيقاتي -شركت كيفيت آفرينان

مهندس عراقي

برق منطقه اي اصفهان

اجتماعي اقتصادي

86

90

100

20

137

طراحي و ساخت كارتهاي الكترونيك سيستم پالس ساز تحريك تريستوري نيروگاه شهيد محمد منتظري

مهندس عليمرداني

بديعي نيا

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

89

100

21 138

ارتقاء، بهينه سازي و تكميل سيستم كنترل آنالوگ موجود و طراحي يك سيستم كنترل آنالوگ مدرن براي نيروگاه شهيد محمد منتظري

مهندس حدیدی حسین عمویی نیروگاه شهید منتظری تولید 87 90 40

22

139

تعيين نقطه بهينه قيمت برق در ايران

دكتر اديب

حافظ اميري

برق منطقه‌اي اصفهان

اجتماعي اقتصادي

87

87

100

23

140

طراحي و ساخت شعله بين سوخت گاز در نيروگاه شهيد محمد منتظري

مهندس مسعود رضايي

دكتر ذاكري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

89

100

24

141

طراحي و ساخت سيستم اندازه گيري خمش روتور توربين

مهندس امير نريماني

دكتر قيصري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

90

100

25

142

طراحي و ساخت دستگاه تست مدارات حفاظت تكنولوزيكي فاز 2 نيروگاه شهيد منتظري

مهندس اسماعيل نعمت بخش

محمدعلي فرحناكيان

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

90

100

26

143

تجزيه پلي كلرو باي فنيل با استفاده از نانو ذرات zns و cds

دانشگاه صنعتي اصفهان -دكتر مهران غياثي

دكتر نصر

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

90

100

27

144

آناليز حالتهاي گذراي الكترومغناطيسي و امواج گذرا در حوزه  EMT در شبكه برق منطقه اي اصفهان

دانشگاه اصفهان دكتر هوشمند

دكتر محمد اسماعيل همداني گلشن

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

90

100

28

145

بررسي فني-اقتصادي بازگشت سرمايه و ارزيابي اقتصادي پروژه هاي تحقيقاتي برق منطقه اي اصفهان

شهرك علمي–تحقيقاتي -شركت آذر جم

مهندس مرتجي

برق منطقه‌اي اصفهان

اجتماعي اقتصادي

87

88

100

29

146

طراحي و ساخت فلومتر نوري گازهاي طبيعي تا سرعت 100m/s

پژوهشگاه نيرو

نيروگاه شهيد منتظري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

91

100

30

147

طراحي و ساخت سنسور هيدروژن نوع هدايت گرمائي MEMS به همراه آنالايزر On Line مربوطه

پژوهشگاه نيرو

نيروگاه شهيد منتظري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

90

100

31

148

طراحي و ساخت سنسور نوري اندازه ­گيري اكسيژن محلول در آب بهمراه آنالايزر مربوطه

پژوهشگاه نيرو

نيروگاه اصفهان

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

87

93

80

32 149

بررسي وتعيين تركيب شيميائي مناسب جهت جايگزيني هيدرازين و ارائه راهكاراجرائي انجام عميات در نيروگاه اصفهان در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست

پژوهشگاه نیرو نیروگاه اصفهان نیروگاه اصفهان تولید 87 91 75

33

150

بررسي آسيب پذيري و تخمين خسارت ناشي از زلزله در سازه ها و تجهيزات نيروگاه اصفهان و پست 400 كيلو ولت شهركرد و ارائه طرح مقاوم سازي

دانشگاه صنعتي اصفهان -دكتر بهنام فر

دكتر مير محمد صادقي

نيروگاه اصفهان

توليد

87

91

100

34

151

طراحي و ساخت فلو سوئيچ روغن 

مهندس مصطفي نريماني

امير نريماني

نيروگاه اصفهان

توليد

87

88

100

35

152

تهيه برنامه 5 ساله طرحهاي تحقيقاتي جامع برق اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان - دكتر معلم

مهندس ايزدي

برق منطقه‌اي اصفهان

اجتماعي اقتصادي

87

90

100

36

153

طراحي بهينه فيلتر اكتيو موازي به منظور كاهش هارمونيك و بهبود عملكرد سيستم قدرت

مهدي ترابيان

دكتر هوشمند

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

88

100

37

154

بررسي علل خوردگي لوله بويلر واحدهاي 320 مگاواتي نيروگاه اصفهان

مهندس اعتمادي

مهندس كرباسيان

نيروگاه اصفهان

توليد

87

89

100

38

155

طراحي بارزدايي فركانسي و ولتاژي بهينه به صورت تطبيقي در شبكه انتقال و فوق توزيع

دانشگاه اصفهان

دكتر هوشمند

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

90

100

39

156

مطالعات قابليت اطمينان در شركت برق منطقه اي اصفهان

دانشگاه صنعتي شريف-دكتر فتوحي

دكتر حقي فام

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

92

100

40

157

برنامه ريزي توان راكتيو در شبكه برق منطقه اي اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان-دكتر  همداني گلشن

دكتر كتابي

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

90

100

41

158

ارائه روش جديد براي مكان يابي بهينه جهت نصب واحدهاي توليدي

دانشگاه اصفهان

دكتر كارگر

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

87

90

100

42 160

طراحي و ساخت نمونه نيمه صنعتي آناليزور co/co2 مجهز به حسگر ليزري، براي بررسي دود خروجي از بويلر نيروگاه شهيد محمد منتظري

دانشگاه اصفهان - دکتر خورسندی دکتر ثقفی نیروگاه شهید منتظری تولید 88 95 80

43

161

بررسي و تحليل جنبه هاي مختلف فناوري شبكه هاي ابزار­دقيق بي سيم به منظور امکان­سنجي بکارگيري اين تکنولوژي در نيروگاه اصفهان با طراحي و پياده سازي يك نمونه آزمايشي

دانشگاه صنعتي اصفهان-دكتر قيصري

دكتر سعيدي

نيروگاه اصفهان

توليد

88

91

100

44

166

طراحي بهترين شبكه بازخور موقعيت درايو والوهاي مهم به اتاق فرمان واحدهاي 4 و 5 نيروگاه اصفهان با مقايسه فني و اقتصادي راهكارهاي مختلف

دانشگاه صنعتي اصفهان – دكتر قيصري

نيروگاه اصفهان

نيروگاه اصفهان

توليد

88

90

100

45 163 طراحي و ساخت يك مدل توربين بادي مارپيچي در مقياس كوچك دانشگاه صنعتی اصفهان - دکتر شیرانی دکتر هرسینی

برق منطقه‌ای اصفهان

تولید 88 94 100

46

164

طراحي و ساخت سنسور و دستگاه اندازه گيري بدون تماس سطح مخازن مازوت و گازوئيل تا عمق 20 متر

شركت راه سبز چهلستون-شهرك علمي – تحقيقاتي اصفهان

نيروگاه شهيد منتظري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

88

91

100

47

165

دستورالعملهای جامع مطالعات برنامه­ريزي ميان مدت و بلند مدت، اصول، روشها، مدلها، ابزار، رويه­ها و دستورالعملها

مركز ملي مطالعات

دكتر  همداني گلشن

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

88

92

100

48

167

طراحي و ساخت حسگر و سيستم اندازه گيري شفافيت دود خروجي از بويلر نيروگاه شهيد محمد منتظري

دانشگاه مالك اشتر – دكتر كريمي

نيروگاه شهيد منتظري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

88

91

100

49

169

بررسي وضعيت موجود و شناسائي الزامات تغيير فرهنگ سازماني شركت برق منطقه اي اصفهان

دانشگاه اصفهان

مهندس عراقي

برق منطقه‌اي اصفهان

اقتصادي اجتماعي

88

91

100

50

170

طراحي و ساخت پريسكوپهاي دوربين داخل كوره نيروگاه اصفهان

مجتمع آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق

نيروگاه اصفهان

نيروگاه اصفهان

توليد

88

92

100

51

171

طراحي و ساخت فيبر نوري اسكنر مادون قرمز و ماوراء بنفش

مجتمع آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق اصفهان

دكتر مسعود عمومي

نيروگاه اصفهان

توليد

88

93

100

52

172

بررسي روشهاي اعمال نانو پوششها بر روي خطوط انتقال با هدف ارائه روش مناسب براي بهبود پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي خطوط

شهرك علمي – تحقيقاتي اصفهان - شركت نانو واحد پرشيا

دكتر معلم و دكتر منيرواقفي

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

88

93

100

53

173

امكان­سنجي استفاده از كويل رگوفسكي به منظور اندازه گيري و حفاظت جريان در پستهاي فشار قوي

دانشگاه تهران

دكتر وكيليان

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

88

93

100

54

174

بررسي پستهاي حساس برق منطقه­اي اصفهان و ارائه راهكار جهت كاهش آسيب­پذيري آنها

شهرك علمي – تحقيقاتي اصفهان

دكتر يوسفي – مهندس اسماعيليان

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

89

93

100

55

175

برنامه ­ريزي نصب منابع پراكنده در شبكه برق منطقه اي اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان -

دكتر همداني گلشن

دكتر هوشمند

برق منطقه‌اي اصفهان

انتقال

89

93

100

56

176

طراحي و ساخت سوئيچ سطح هيترهاي فشار قوي

مجتمع آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق

دكتر ذاكري

نيروگاه اصفهان

توليد

89

90

100

57

177

طراحي و ساخت دستگاه پايش پيوسته خروجي منبع تغذيه در نيروگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان – دكتر نيرومند

دكتر اديب

نيروگاه اصفهان

توليد

89

92

100

58

178

طراحي و ساخت مدارهاي واسطه براي استاندارد سازي سيگنال هاي سيستم اندازه­گيري پارامترهاي توربين در نيروگاه شهيد محمد منتظري

دانشگاه آزاد مجلسي-مهندس خادم الحسيني

نيروگاه اصفهان

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

89

91

100

59

179

بررسي کار-بستِ نوعي پوششِ رنگي با فن‌آوري نانو، جهت مقابله با پديده خوردگي در بتن

دانشگاه صنعتي اصفهان-

دكتر ابطحي

پژوهشكده رنگ

 

برق منطقه­ اي اصفهان

انتقال

89

93

100

60 180 برداشت اطلاعات واحد 120 مگاواتي نيروگاه اسلام آباد پژوهشگاه نیرو دکتر معلم - دکتر ذاکری نیروگاه اصفهان تولید 89 93 75
61 181 بررسي روش­هاي كاهش صداي ناشي از ترانسفورماتور در پست­هاي شهري دانشگاه خوراسگان - مهندس پارسایی دکتر نیرومند - مهندس کامرانی برق منطقه­ اي اصفهان انتقال 90 94 100

62

182

بهبود خواص الكتريكي مقره ها در مناطق آلوده با استفاده از پوششهاي مناسب نانو

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان

دكتر نسترن رياحي

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

89

93

80

63

184

بهينه­ سازي سيستم الكتروپريستافكا با باز طراحي بردهاي الكترونيكي و جايگزيني مبدل استاتيك به جاي موتور ژنراتور در شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري.

دانشگاه آزاد مجلسي- دکتر عشوريان

نيروگاه شهيد منتظري – دكتر غلامي

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

89

93

100

64

183

طراحي و ساخت محرك والوهاي سريع العمل مشعل ها به صورت fail safe در شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري.

دانشگاه شهركرد – دكتر همايي

نيروگاه شهيد منتظري

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

89

92

100

65

185

تدوين الگوريتم و تهيه نرم افزار تخمين عمر باقيمانده ترانسهاي قدرت

دكتر شعباني

دانشگاه صنعتي اصفهان

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

89

92

100

66

186

پيك­سايي بهينه در شبكه برق اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان- دکتر ابراهيمي

دكتر جاويدي

برق منطقه اي اصفهان

انتقال

89

93

85

67

187

بدست آوردن دانش فني و ساخت ترانسديوسر و دستگاه فلومتر التراسونيك online گاز در شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

پژوهشگاه نيرو

دكتر ميردامادي

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

89

93

100

68 189

بررسي روشهاي نوين مانيتورينگ خطوط و كابلها و ساخت يك نمونه روبات بازرس

دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر کشمیری - دکتر پالهنگ برق منطقه ای اصفهان انتقال 89 96 125
69 190

طراحي و ساخت مدار كنترل چشمي مشعلها بر اساس طيف UV و IR در شركت مديريت توليد برق اصفهان

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان – شركت راه سبز چهلستون

نیروگاه اصفهان نیروگاه اصفهان تولید 90 95 100

70

191

دستيابي به تكنولوژي طراحي و ساخت كالري­متر به روش آناليز گاز

شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان– شركت كاوشگران انرژيهاي نو

دكتر سبزيان -  مهندس برهاني

نيروگاه شهيد منتظري

توليد

90

93

100

71 192

دستيابي به دانش فني و ساخت حسگر زيركونيايي اكسيژن در دود

دانشگاه آزاد نجف آباد دکتر صراف ماموری نیروگاه اصفهان تولید 90 95 60

72

193

مكانيابي بهينه PMU در شبكه برق منطقه اي اصفهان و تشكيل ساختار حفاظتي ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع و نيروگاههاي موجود

دانشگاه آزاد خميني شهر

دكتر فتوحي

برق منطقه­ اي اصفهان

انتقال

90

93

100

73

194

طراحي فيلترهاي اکتيو به منظور بهبود شاخص­هاي كيفيت توان و امكان سنجي ساخت

دانشگاه صنعتي امير كبير

دكتر رياحي

برق منطقه­ اي اصفهان

انتقال

91

93

100

74

195

قيمت گذاري ديماند و انرژي اكتيو در شبكه برق منطقه اي اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان - دکتر يوسفي

دكتر جاويدي

برق منطقه ­اي اصفهان

انتقال

91

92

100

75 197 مطالعات طراحي پايدار­سازهاي ديناميكي شبكه برق اصفهان دانشگاه اصفهان - دکتر خدابخشیان مهندس عادل محسنی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 91 95 100
76 199 طراحی و ساخت عایق های حرارتی با استفاده از فناوری نانو در نیروگاه اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان - دکتر علاقچیان دکتر سهیلی نیروگاه اصفهان تولید 92 94 100
77 200

بهينه سازي و بازسازي کارتهاي الکترونيکي سيستم تحريک واحد 3 نيروگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان محمد تقی بديعی نيا نیروگاه اصفهان تولید 92 95 100
78 205 امکان سنجی فنی اقتصادی اجرای  برج خنک کن هیبریدی و انواع آن در نیروگاه اصفهان پژوهشگاه شرکت نفت مهندس حاج محمدی نیروگاه اصفهان تولید 93 94 100
79 203 طراحی و اجرای سازه های تجهيزات ايستگاههای فوق توزيع با استفاده از سازه های سرد نورد شده فولادی

دانشگاه اصفهان

دکتر زینلیان

دکتر حاتمی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 93 96 100
80 198 تخمين هارمونيکي شبکه قدرت برق منطقه اي اصفهان، با به کارگيري تخمين حالت دانشگاه صنعتي امير كبير دکتر عارف درودی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 92 97 100
81 196 بومي­سازي و يکپارچه­سازي کامل نرم افزار و سخت افزار سيستم اتوماسيون در پستهاي فوق توزيع و اجرا در يک پست نمونه شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان شرکت پرديسان مهندس پورحسيني و نكويي برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 91 1400 100
82 201 تهيه نرم افزار جهت تحليل حوادث در نرم افزار ديکسايلنت، به منظور تقويت قدرت عمليات ذهني مراکز کنترل و بهره برداري از شبکه در شرايط بحراني دانشگاه اصفهان دکتر قلی پور دکتر پرستگاری برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 95 1401 55
83 202 طراحي و ساخت دستگاه آناليز کيفيت توان و ثبات خطا شرکت آرمان فرا پژوهان دکتر قلی پور برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 93 98 125
84 204 بومي­سازي كاليبره نمودن تجهيزات كيفيت توان با تشكيل آزمايشگاه مرجع كيفيت توان دانشگاه صنعتي اصفهان دفتر تحقيقات برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 94 99 45
85 206 مطالعات هماهنگي عايقي در شبکه انتقال برق منطقه اي اصفهان دانشگاه اصفهان دکتر جنتی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 96 1400 100
86 207 ايجاد سيستم های WACS و WAPS بر اساس سیستم WAMS شبکه برق منطقه ای اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان دکتر بیورانی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 96 99 100
87 208 تهیه دستورالعمل برای محاسبه شاخص های مناسب به منظور آنالیز تاثیر مشترک بر میزان آلودگی هارمونیکی و فلیکر در شبکه برق اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر هوشمند
دکتر شفیعی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 97 99 125
88 209 تخصيص تلفات توان اکتیو و راکتیو شبکه برق منطقه ای اصفهان دانشگاه شهرکرد دانشگاه اصفهان دکتر هوشمند برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 97 1400 100
89 210 ارزیابی پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته برق منطقه ای اصفهان مرتضی لواییان - برق منطقه ­اي اصفهان مطالعات اقتصادی اجتماعی 97 99 100
90 211 جایابی محدود کننده های جریان اتصال کوتاه در شبکه برق منطقه ای اصفهان دانشگاه صنعتی شیراز دکتر ربیعی برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 97 99 125
91 212 طراحی و ساخت 3 عدد شارژ مدولار رزونانسی 110 ولت و 2 عدد 48 ولت 20 آمپر برای سیستم LVDC پستهای انتقال و فوق توزیع

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

شرکت مشکات صنعت الکتریک فارس
دکتر ادیب برق منطقه ­اي اصفهان انتقال 98 1400 90
 
پروژه‌هاي در دست اجرا:
 
 
 
 
رديف شماره پروژه عنوان پروژه محور سال شروع نام محقق نام ناظر مرجع پيشنهاد دهنده
1 213

بررسی وتحلیل خطاهای ناشی از دستگاههای اندازه گیری توان الکتریکی

انتقال 99 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کمیته مرکزی تحقیقات برق منطقه­ اي اصفهان
2 214

طراحی و اجرای یک شبکه سنسوری برای اندازه گیری پارامترهای غیر الکتریکی همراه با الگوریتم های مربوطه

انتقال 1400 شرکت دانش بنیان محرکه گستر آرشید دکتر تابش برق منطقه ­اي اصفهان
3 215 استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر در بازیابی سیستم قدرت انتقال 1400 دانشگاه صنعتی شیراز دکتر فتوحی برق منطقه­ اي اصفهان
4 216 برنامه ریزی هماهنگ تعمیرات پیشگیرانه شبکه برق منطقه مرکزی به منظور استفاده بهینه از گروه های تعمیراتی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال 1401 دانشگاه اصفهان دکتر پرستگاری برق منطقه­ اي اصفهان
5 217 پروژه پژوهشی بررسی دستورالعمل های نوین شبکه و ارزیابی عملی سیستم های فتوولتائیک برق منطقه ای اصفهان انتقال 1402 دانشگاه اصفهان دکتر کارشناس برق منطقه اي اصفهان
6 218 پروژه تحقیقاتی تعیین پستهای حساس از منظر کیفیت توان شامل پديده های گسسته و پیوسته در شبکه انتقال و فوق توزيع شرکت برق منطقه ای اصفهان انتقال 1402 دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر کارشناس برق منطقه اي اصفهان

 

تاریخ بروزرسانی: 1402/02/17
 • کل: 4273696
 • امروز: 505
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7:00 - 16:00
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 8.1.0